Aktuální legislativa a vysvětlení některých pojmů

Vysvětlení pojmů k...

 

Prohlášení o shodě dle zák. 22/2002Sb. O technických požadavcích na výrobky

 

Prohlášení o shodě dle tohoto zákona nelze vydávat na náhradní díly motorových vozidel, které jsou montovány při opravě za původní díl homologovaný s vozidlem. Zákon 22/2002 to v §4 uvádí: „Ustanovení tohoto zákona se nepoužívají pro výrobky, u kterých zvláštní zákon stanoví jinak (provoz silničních vozidel…aj.)“. Provoz silničních vozidel spadá d zákona 56/2001Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 341 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tato vyhláška stanovuje, které díly podléhají homologacím (známé E v kroužku), případně národním schválením (Atest 8SD…) i v případech použití jako náhradní díl. Tedy na tyto součásti vozidel nelze vydávat tzv. Prohlášení o shodě dle výše citovaného zákona – jednalo by se o naplnění skutkové podstaty.

§8 zákaz klamání spotřebitele, zákona 634/1992sb. O ochraně spotřebitele. Toto prohlášení lze vydávat pouze na některé druhy výbavy nebo příslušenství např. lékárnička nebo zvedák a vydává ho přímý výrobce nebo dovozce po splnění příslušných zkoušek a požadavků daných výše jmenovaným zákonem 22/2002Sb. a jeho příslušných prováděcích vyhlášek.

Dokument je ke stažení zde.