Podporujeme

 

"SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL" 

Společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.,se zúčastnila projektu "Sociální automobil", ve kterém již bylo rozdáno několik automobilů pro Ústavy sociální péče. Dne 14.2.2007 byl slavnostně předán automobil, na jehož sponzorství se právě podílela i naše společnost, Ústavu sociální péče v Brtníkách.

 

KOUTEK PRO DĚTI

 

Hřiště je koncipováno jako Rajská zahrada, kde si děti mohou hrát mezi zvířaty. Hřiště je určeno pro předškolní děti a bylo vybudováno v prostorách Římskokatolické farnosti v Rumburku. Na jeho zrealizování se podílela jako hlavní sponzor společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. A i nadále bude finančně podporovat jeho další rozšiřování o nejrůznější druhy zvířat a prostorů k hrám.