aktuality
historie firmy
vize a kodex
výrocní zpráva r. 2021
výrocní zpráva r. 2020
výrocní zpráva r. 2019
výrocní zpráva r. 2018
výrocní zpráva r. 2017
výrocní zpráva r. 2016
výrocní zpráva r. 2015
výrocní zpráva r. 2014
výrocní zpráva r. 2013
výrocní zpráva r. 2012
výrocní zpráva r. 2011
výrocní zpráva r. 2010
výrocní zpráva r. 2009
firemní certifikáty
spolupracujeme
podporujeme
personální dotazník
kontakty
 

Aktuality:

Název projektu: Nákup vybavení pro zlepšení podmínek chovu a welfare masného skotu

Hlavní cíl operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever

V rámci projektu byla zakoupena pojízdná nádrž na vodu s vývěvou pro potřeby zavážení vody na pastviny zvířatům a paznehtářská fixační klec se záchytným košem s možností úpravy paznehtů plemenným býkům.


Prostřednictvím MAS Český sever, z. s. v rámci operace „Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“ společnost požádala v roce 2021 o dotaci na nákup strojů na údržbu trvalých travních porostů. Dotaci jsme prostřednictvím SZIF získali a nákup obraceče a shrnovače píce v roce 2022 realizovali. Celkové výdaje na nákup obou strojů činily 444 070,- Kč a poskytnutá dotace 220 200,- Kč.Ze zdrojů Ústeckého kraje "Programu podpory zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje" jsme získali dotaci na nákup pomůcek pro oblast rybolovu a zpevnění plochy pro zlepšení podmínek a pohody zvířat ve stádě masného skotu.
 

© BOARDVISION.CZ